чет өлкөлүк хиттер
1. Mama Lover (англ. версия)     030932 Serebro маалымат Жүктөө 22 сома
2. Main shair to nahin     013209 Bobby маалымат Жүктөө 22 сома
3. Я не отдам тебя никому     030536 Руки Вверх маалымат Жүктөө 22 сома
4. Мира Мало Без Любви     062279 T-Killah и Виктория Дайнеко маалымат Жүктөө 22 сома
5. Запишу своё сердце на секцию плавания     030758 Градусы маалымат Жүктөө 22 сома
6. Ты знаешь, Так Хочется Жить     062131 Рождество маалымат Жүктөө 22 сома
1 бетте бардыгы 6 обон.